به وب سایت اطلاع رسانی«مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ» خوش آمدید. .مقام معظم رهبــــری (مدظله العالی) فـرمـودنــد: «حوزه های علميـــــه بايد به سـوی تـخـصـصـــی شـدن حرکــت کننــد.»
نام کاربری :   
کلمه عبور :   

اخبار > زمان مصاحبه قبول شدگان آزمون ورودی سطح 2 تبلیغ (تربیت راهنما)سال تحصیلی 97-1396


گزینش مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ

زمان مصاحبه قبول شدگان آزمون ورودی سطح 2 تبلیغ (تربیت راهنما)سال تحصیلی 97-1396

زمان مصاحبه قبول شدگان آزمون ورودی سطح 2 تبلیغ (تربیت راهنما) سال تحصیلی 97-1396 اعلام گردید.

تاریخ ارسال مطلب : سه شنبه ٩ خرداد ١٣٩٦

 شماره خبر : ٣٩١٨٣٩ / تعداد بازدید : 87033

 


زمان مصاحبه :

 از روز شنبه 1396/04/24 الی 1396/04/27

مدارک لازم زمان مصاحبه:

1- ارزیابی سطح1 حوزه                2- چهار قطعه عکس 

  3 - کپی شناسنامه و کارت ملی          4- تکمیل فرم ثبت نام 

 

مکان مصاحبه:

 45 متری شهید صدوقی-20متری فجر-خ دانش-مجتمع شهید صدوقی فاز 7 مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ – گزینش

تلفن :  32914971

با تشکر گزینش 1396/03/09


 

mailجهت دسترسی آسان از کلیدهای ترکیبی ctrl+f استفاده نمایید.mail

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی تاریخ مصاحبه روز  ساعت
1 وحدت ابراهيمي تقوي 4360332041 1396/04/24 شنبه 7:00
2 اسد احمدي بافتان 0013009958 1396/04/24 شنبه 7:00
3 حسين اخوان بهبهاني 0371274621 1396/04/24 شنبه 7:00
4 رضا اسدالله زاده 2740541813 1396/04/24 شنبه 7:00
5 محمد اسم حسيني 2740249081 1396/04/24 شنبه 7:00
6 محمدرضا اسمعيلي ويري 5890030647 1396/04/24 شنبه 7:00
7 غلامرضا اقايي 1534105344 1396/04/24 شنبه 7:00
8 محمد اكبرزاده 2840229749 1396/04/24 شنبه 7:00
9 مجتبي اكبري 4360426038 1396/04/24 شنبه 8:00
10 حسين اكبري 5890042661 1396/04/24 شنبه 8:00
11 ابوالفضل اكبري صفي آبادي 0370885783 1396/04/24 شنبه 8:00
12 صفرعلي اكرادي 4372308973 1396/04/24 شنبه 8:00
13 سعيد اميرمحمدي 3020485762 1396/04/24 شنبه 8:00
14 محسن اميريان 3020287367 1396/04/24 شنبه 8:00
15 محمد ايرانشاهي ننجي 0075854457 1396/04/24 شنبه 8:00
16 مهدي ايرانمنش 2980713031 1396/04/24 شنبه 8:00
17 عليرضا ايزدي 3860683020 1396/04/24 شنبه 9:00
18 حسين آجرلو 4120316777 1396/04/24 شنبه 9:00
19 نقي آذرپندار 4220504974 1396/04/24 شنبه 9:00
20 صابر آقازاده 1570354413 1396/04/24 شنبه 9:00
21 علي آقايي شوكي 6300020134 1396/04/24 شنبه 9:00
22 مجتبي بابائي خماركي 4310950582 1396/04/24 شنبه 9:00
23 امين باغبانپور مرغزار 0922790132 1396/04/24 شنبه 9:00
24 محمد باقرزاده اول الوار 4060038415 1396/04/24 شنبه 9:00
25 محمد باقريان اصل شربياني 0480586861 1396/04/24 شنبه 10:00
26 محمد كاظم بخشايش 2580476024 1396/04/24 شنبه 10:00
27 ابوذر بندكار جوكندان 2620299543 1396/04/24 شنبه 10:00
28 سعيد بهروز اوزون اوبه 2960122550 1396/04/24 شنبه 10:00
29 محسن بيات 0082612994 1396/04/24 شنبه 10:00
30 محمد بيگدلي 4360392710 1396/04/24 شنبه 10:00
31 مجتبي بيگدلي 4360367031 1396/04/24 شنبه 10:00
32 سجاد تبرته 5440044442 1396/04/24 شنبه 10:00
33 عبدالرحمان توحيدي مقدم 4260184113 1396/04/24 شنبه 11:00
34 هادي تيمورزاده 1540251306 1396/04/24 شنبه 11:00
35 محمدرضا جعفر بهمني بناب 1680162373 1396/04/24 شنبه 11:00
36 رضا جعفري 2930065907 1396/04/24 شنبه 11:00
37 منصور جمالي 0910155364 1396/04/24 شنبه 11:00
38 اسماعيل جمشيدي 1602388628 1396/04/24 شنبه 11:00
39 ابوالفضل جهان پور 0 1396/04/24 شنبه 11:00
40 مجيد جهانبخش 1150126698 1396/04/24 شنبه 11:00
41 علي جهانشاهي 3120255319 1396/04/24 شنبه 12:00
42 عليرضا جهانگير 0371331641 1396/04/24 شنبه 12:00
43 محمد جوادي 1520268858 1396/04/24 شنبه 12:00
44 ابراهيم جوادي 2480145875 1396/04/24 شنبه 12:00
45 مهدي جوكار 2420429001 1396/04/24 شنبه 12:00
46 ستار چراغيان 4060789283 1396/04/24 شنبه 12:00
47 وحيد حدادي 1361033487 1396/04/24 شنبه 12:00
48 ابوالفضل حسين آبادي 0990271080 1396/04/24 شنبه 12:00
49 محمدرضا حسيني 2500166066 1396/04/25 یکشنبه 7:00
50 سيد علي حسيني 1920135464 1396/04/25 یکشنبه 7:00
51 محمد حسيني 0520323998 1396/04/25 یکشنبه 7:00
52 مهدي حسيني اطهر 2500100431 1396/04/25 یکشنبه 7:00
53 حميد حشمتي 1361623519 1396/04/25 یکشنبه 7:00
54 مصطفي حقاني نعمتي 0630185956 1396/04/25 یکشنبه 7:00
55 محمدعلي حيدري 5130051483 1396/04/25 یکشنبه 7:00
56 سعيد حيدري 0386155429 1396/04/25 یکشنبه 7:00
57 حسين حيدريان 3240996650 1396/04/25 یکشنبه 8:00
58 محمد رضا خاركن 1520071345 1396/04/25 یکشنبه 8:00
59 ياسر خسروي مرام 4240333751 1396/04/25 یکشنبه 8:00
60 علي خشتان 4220336125 1396/04/25 یکشنبه 8:00
61 صابر خورشيد 3770138491 1396/04/25 یکشنبه 8:00
62 رضا خورشيدي 1610280891 1396/04/25 یکشنبه 8:00
63 ابراهيم دارابي 3860629328 1396/04/25 یکشنبه 8:00
64 وحيد دارائي 2610070004 1396/04/25 یکشنبه 8:00
65 سيد علي داودالموسوي 0010454888 1396/04/25 یکشنبه 9:00
66 داود درويشي 4310071260 1396/04/25 یکشنبه 9:00
67 حسين دلفاني 4060942863 1396/04/25 یکشنبه 9:00
68 مجيد دهيده 3240725320 1396/04/25 یکشنبه 9:00
69 عنايت ديورخش 4240182905 1396/04/25 یکشنبه 9:00
70 مهدي رحمت نيا 2680009592 1396/04/25 یکشنبه 9:00
71 سجاد رحيمي 4310518958 1396/04/25 یکشنبه 9:00
72 حامد رحيمي 1640062238 1396/04/25 یکشنبه 9:00
73 احمد رحيمي 1129922812 1396/04/25 یکشنبه 10:00
74 حسين رشيدپور 2940140936 1396/04/25 یکشنبه 10:00
75 حسين رشيدي 4530152448 1396/04/25 یکشنبه 10:00
76 موسي رضايي زاده 6080116881 1396/04/25 یکشنبه 10:00
77 سيد محمد حسن رضوي سرآسيا 0923669507 1396/04/25 یکشنبه 10:00
78 ابوالفضل رمضاني 5020020011 1396/04/25 یکشنبه 10:00
79 مهدي رمضاني 5380046177 1396/04/25 یکشنبه 10:00
80 امين رمضاني 5240063877 1396/04/25 یکشنبه 10:00
81 حامد روحي زهرائي 5090057230 1396/04/25 یکشنبه 11:00
82 اميد روحيا 3970164060 1396/04/25 یکشنبه 11:00
83 عليرضا رئيسي پور 0373006152 1396/04/25 یکشنبه 11:00
84 حسين زارع كردآباد 1700093797 1396/04/25 یکشنبه 11:00
85 علي زارعي 1710023619 1396/04/25 یکشنبه 11:00
86 محسن زاهدي گندماني 6290003593 1396/04/25 یکشنبه 11:00
87 محسن زماني 5900015173 1396/04/25 یکشنبه 11:00
88 احمد زمندي 5219969919 1396/04/25 یکشنبه 11:00
89 علي رضا زيدابادي نژاد 3071280920 1396/04/25 یکشنبه 12:00
90 حسن زيودار 4133136322 1396/04/25 یکشنبه 12:00
91 رضا ستارزاده 2900287774 1396/04/25 یکشنبه 12:00
92 محمد صادق سرداري 1450328156 1396/04/25 یکشنبه 12:00
93 علي سعادت 1220057851 1396/04/25 یکشنبه 12:00
94 سجاد سليماني راد 4580288963 1396/04/25 یکشنبه 12:00
95 رضا سليمي 4380279707 1396/04/25 یکشنبه 12:00
96 سيد امير حسين سيادتي 0371464412 1396/04/25 یکشنبه 12:00
97 سيد ميكاييل سيداكبري 2790462593 1396/04/26 دوشنبه 7:00
98 ميرسجاد سيدوليلو 2790355940 1396/04/26 دوشنبه 7:00
99 علي شريفي 4360396775 1396/04/26 دوشنبه 7:00
100 محمد رضا شفيعي 0386061483 1396/04/26 دوشنبه 7:00
101 نعمت شفيعي 5870015952 1396/04/26 دوشنبه 7:00
102 عبداله شهلي بر 3580407643 1396/04/26 دوشنبه 7:00
103 عرفان شيرزادي پناه چله 3320052594 1396/04/26 دوشنبه 7:00
104 سجاد شيري 1570333378 1396/04/26 دوشنبه 7:00
105 توحيد شيري 0371424811 1396/04/26 دوشنبه 8:00
106 محمد شيري نيا 5810005861 1396/04/26 دوشنبه 8:00
107 احمد صادقي مهر 4220529950 1396/04/26 دوشنبه 8:00
108 قادر صارمي مجنده 1467573442 1396/04/26 دوشنبه 8:00
109 محمدرضا صالحي 1080436243 1396/04/26 دوشنبه 8:00
110 حبيب الله صالحي پور 1050460911 1396/04/26 دوشنبه 8:00
111 محمدرضا صفري 1142383751 1396/04/26 دوشنبه 8:00
112 محمد رضا عباس بيگي 0890409102 1396/04/26 دوشنبه 8:00
113 محمد حسين عبد الملكي 0371670306 1396/04/26 دوشنبه 9:00
114 سعيد عبدالملكي 3790329592 1396/04/26 دوشنبه 9:00
115 مهدي عبدالهي 5380065481 1396/04/26 دوشنبه 9:00
116 سيد ابراهيم عدالت پور 4260166204 1396/04/26 دوشنبه 9:00
117 سيد محمد حسين عدناني 0370064224 1396/04/26 دوشنبه 9:00
118 مهدي عزيزي 2960375076 1396/04/26 دوشنبه 9:00
119 سيدعلي عزيزي زاويه 1639316574 1396/04/26 دوشنبه 9:00
120 حسن عشقي 6230020475 1396/04/26 دوشنبه 9:00
121 احسان علوي 5070079344 1396/04/26 دوشنبه 10:00
122 علي علي عسگري 0371283991 1396/04/26 دوشنبه 10:00
123 علي غفاري 2900300592 1396/04/26 دوشنبه 10:00
124 صادق فاطمي 6160000632 1396/04/26 دوشنبه 10:00
125 مهدي فاطمي كيا 2790353549 1396/04/26 دوشنبه 10:00
126 مهدي فتاحي وايقان 1720168660 1396/04/26 دوشنبه 10:00
127 مجتبي فتحي پور 3060394237 1396/04/26 دوشنبه 10:00
128 هاشم فدايي 0590178131 1396/04/26 دوشنبه 10:00
129 پرويز فرج اللهي عليشاه 1720073333 1396/04/26 دوشنبه 11:00
130 سعيد فريدي 1360455604 1396/04/26 دوشنبه 11:00
131 نويد فصيح رامندي 4380265927 1396/04/26 دوشنبه 11:00
132 حسين فلاح باغخيراتي 0780594071 1396/04/26 دوشنبه 11:00
133 سعيد قانعي 0310737982 1396/04/26 دوشنبه 11:00
134 علي قرباني 4311015461 1396/04/26 دوشنبه 11:00
135 محمدصادق قرباني پور 4820034618 1396/04/26 دوشنبه 11:00
136 محمد قلندري 3120269719 1396/04/26 دوشنبه 11:00
137 سعيد قلي بيگي 4310596835 1396/04/26 دوشنبه 12:00
138 نصرت قلي زاده 1640002871 1396/04/26 دوشنبه 12:00
139 حجت كاركن 5230070803 1396/04/26 دوشنبه 12:00
140 حسين كاظم زاده 5070010395 1396/04/26 دوشنبه 12:00
141 بهمن كرامتي حور 1450359851 1396/04/26 دوشنبه 12:00
142 تاج الدين كرمي 4540053965 1396/04/26 دوشنبه 12:00
143 عرفان كرمي 4850146910 1396/04/26 دوشنبه 12:00
144 محمد رسول كرمي 3860869388 1396/04/26 دوشنبه 12:00
145 محسن كشاورزي 2360214357 1396/04/27 سه شنبه 7:00
146 محمدجواد گريكي پور 2994150689 1396/04/27 سه شنبه 7:00
147 محمد باقر گلابگير 1190219158 1396/04/27 سه شنبه 7:00
148 سيروس گودرزي 2380153132 1396/04/27 سه شنبه 7:00
149 سلمان گوران 3790098930 1396/04/27 سه شنبه 7:00
150 علي مجتهدزاده 0370716612 1396/04/27 سه شنبه 7:00
151 سهراب محرابي فر 1050433882 1396/04/27 سه شنبه 7:00
152 محمد مهدي محرمي 5049847151 1396/04/27 سه شنبه 7:00
153 مرتضي محمدي 4310673082 1396/04/27 سه شنبه 8:00
154 محمد محمدي 1080381112 1396/04/27 سه شنبه 8:00
155 حميد محمدي 0923155937 1396/04/27 سه شنبه 8:00
156 محمد هادي محمودي 2940107688 1396/04/27 سه شنبه 8:00
157 ايمان محمودي 0922671850 1396/04/27 سه شنبه 8:00
158 عليرضا محول 5269497166 1396/04/27 سه شنبه 8:00
159 سجاد مرادي 4200557614 1396/04/27 سه شنبه 8:00
160 عليرضا مرادي 4271032441 1396/04/27 سه شنبه 8:00
161 جعفر مرادي 0370840291 1396/04/27 سه شنبه 9:00
162 رضا مرداني 6290008226 1396/04/27 سه شنبه 9:00
163 سيد حسين مسعودي علوي 1263557856 1396/04/27 سه شنبه 9:00
164 وحدت مشمول باشبلاغ 2930088532 1396/04/27 سه شنبه 9:00
165 كامران مصلي نژاد 6540070136 1396/04/27 سه شنبه 9:00
166 رحيم معين نسب 2002652546 1396/04/27 سه شنبه 9:00
167 محمد ملكيان 0371608007 1396/04/27 سه شنبه 9:00
168 محمود ملكيان 3240604272 1396/04/27 سه شنبه 9:00
169 سجاد منافي زاده 1361520809 1396/04/27 سه شنبه 10:00
170 علي منصوري رضي 6240013080 1396/04/27 سه شنبه 10:00
171 رضا مهدوي 2020252554 1396/04/27 سه شنبه 10:00
172 محمد مهدوي 6360079641 1396/04/27 سه شنبه 10:00
173 حسن مهدي خاني 2790037124 1396/04/27 سه شنبه 10:00
174 علي اصغر موذني 0386527271 1396/04/27 سه شنبه 10:00
175 سيد هادي موسوي 4360452365 1396/04/27 سه شنبه 10:00
176 سيدامير موسوي نصر 1870256352 1396/04/27 سه شنبه 10:00
177 علي مولاپور خواجوئي 2994037904 1396/04/27 سه شنبه 11:00
178 مير حبيب مير قاسمي 1730115071 1396/04/27 سه شنبه 11:00
179 ميثم ميرزايي 5090166277 1396/04/27 سه شنبه 11:00
180 رضا ناصري گيلانده 1450839541 1396/04/27 سه شنبه 11:00
181 مقصود نامور توتاخانه 1680055097 1396/04/27 سه شنبه 11:00
182 حسين نبوي 5090098778 1396/04/27 سه شنبه 11:00
183 مهدي نجفي دهجلالي 4360438915 1396/04/27 سه شنبه 11:00
184 سجاد نخعي نژاد 3210057680 1396/04/27 سه شنبه 11:00
185 زهير نصرتي 3350229611 1396/04/27 سه شنبه 12:00
186 سيد محمد رضا نوربخش 4133178416 1396/04/27 سه شنبه 12:00
187 محمود نوري 3920426363 1396/04/27 سه شنبه 12:00
188 رحيم نوري انگوت 6040029986 1396/04/27 سه شنبه 12:00
189 محمد نوري زاده مزرعه شادي 5670040384 1396/04/27 سه شنبه 12:00
190 علي نورياني 4311228686 1396/04/27 سه شنبه 12:00
191 حسين نويدي 1382245807 1396/04/27 سه شنبه 12:00
192 محمد نيكزاد 0371556988 1396/04/27 سه شنبه 12:00
193 اميرحسين هادي پورقاسم آبادي 3040371630 1396/04/27 سه شنبه 13:00
194 پژمان وفائي فرد 2380351082 1396/04/27 سه شنبه 13:00
195 محمد كاظم ياري 2298693651 1396/04/27 سه شنبه 13:00
196 روح الله ياري 2280239744 1396/04/27 سه شنبه 13:00
197 جواد يوزباشي 5870013453 1396/04/27 سه شنبه 13:00
198 محمد يوزباشي 5870004039 1396/04/27 سه شنبه 13:00
199 محمد يوسفي 0371297877 1396/04/27 سه شنبه 13:00

 


 
نسخه چاپي                                             || بازگشت به ابتدای صفحه ||
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
صفحه اصلی     |     ارتباط با ما      |         درباره ما
 
پاسخ به پیامهای ارسالی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ می باشد.

enlightenedبازگشت به ابتدای صفحه سایت