به وب سایت اطلاع رسانی«مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ» خوش آمدید. .مقام معظم رهبــــری (مدظله العالی) فـرمـودنــد: «حوزه های علميـــــه بايد به سـوی تـخـصـصـــی شـدن حرکــت کننــد.»
نام کاربری :   
کلمه عبور :   

اعلام نتایج سطح3 سفیران هدایت
ردیف کد مرکز نام نام خانوادگی نتیجه مصاحبه 
1 200202 هادی  ابراهیمی قبولی مشروط
2 103619 رضا ابراهیمی ارجمندی قبولی مشروط
3 200547 سید ابوطالب ابراهیمی بیدک قبولی مشروط
4 200720 ناصر ابراهیمی فرد قبول
5 200373 رضا احمدي مجد قبول
6 200837 پیمان  ارجمند قبولی مشروط
7 201489 محمد اسحقی قبول
8 77475 علی اصغر اسدی قبول
9 102711 سعید  اسدی کرم قبولی مشروط
10 200449 ابوالفضل اسماعیلی قبول
11 104348 پیام  اصانلو قبولی مشروط
12 200400 روح الله اکبرآبادی قبولی مشروط
13 200803 محسن  اکبری میل سفیدی قبولی مشروط
14 104312 ابراهیم الهی پور قبولی مشروط
15 102551 سجاد امیدوار شهرخفری قبول
16 104167 علی امیری بصیر قبول
17 200681 عباس اميري قبولی مشروط
18 200238 ايرج اوسطي قبولی مشروط
19 200287 حسام الدین ایام قبول
20 104680 مهدی آبکار قبولی مشروط
21 71814 عیسی آذریتون قبولی مشروط
22 200749 محمد آزاد قبول
23 200327 سجاد آقا زاده قبول
24 200569 عبدالله آقامحمدی گورجی قبول
25 200375 علی آماده قبولی مشروط
26 104449 میلاد آویس قبولی مشروط
27 200239 عباس باباشاوردي قبول
28 200377 مرتضی  بابائی نژاد قبول
29 104803 حمید بادپیما قبولی مشروط
30 200682 امین باران زاده ابراهیم ابادی قبول
31 200711 علیرضا بارانی  قبول
32 201351 محمد رضا باقری قبول
33 201469 یونس بامری قبول
34 103201 هادی بامری قبولی مشروط
35 104968 سهراب  بامری قبولی مشروط
36 200730 محمد بختیاری قبول
37 201028 حسین برادران قبولی مشروط
38 200656 محسن برزگر قبولی مشروط
39 200430 عباس برزویی قبولی مشروط
40 102701 محمد  برماس قبولی مشروط
41 104032 عباس بژند قبولی مشروط
42 200433 مجید بلقان ابادی قبولی مشروط
43 200404 حسن بلقان آبادی قبول
44 103139 حسین  بلوچی قبولی مشروط
45 102746 حامد بهادری امجز قبولی مشروط
46 103842 حسین بهبودی قبولی مشروط
47 200138 محمدحسن بهتوئي قبولی مشروط
48 200240 علی بهرامی قبولی مشروط
49 103700 رحمت اله بهرامیان رنانی قبول
50 103794 رضا بهره قبولی مشروط
51 104043 حمیدرضا بهزادی قبولی مشروط
52 100547 عباس بیات  قبول
53 200405 مجید بیرجندی قبولی مشروط
54 103670 مهدی بیگدلی قبولی مشروط
55 200778 حسین بینانمین قبول
56 200150 سید جابر پارسا قبولی مشروط
57 200480 عباس پاشايي قبول
58 200096 محمد ابراهیم  پروین قبول
59 200768 میثم پور یوسف قبول
60 104614 محمد علی  پوراباذری قبولی مشروط
61 200686 علی پورسعیدی زریب قبول
62 200445 بهنام پیغام بر قبولی مشروط
63 100781 مجید تاختی قبولی مشروط
64 200256 محسن ترابي ميرزائي قبول
65 200554 رضا ترکمنی قبول
66 200290 محمدمهدی تقوی قبول
67 102246 محمد توحیدی قبولی مشروط
68 102822 عباس تیمور پور قبول
69 101647 عباس جباری قبولی مشروط
70 200562 حمید جبرائیلی قبول
71 104712 میثم جدیدالاسلام قبول
72 201156 عباس جرجندی قبولی مشروط
73 104713 مهرداد جعفری قبولی مشروط
74 103547 محمد باقر جعفری قبولی مشروط
75 200528 علی جوان اقبال كالشور قبول
76 200649 احمد  جوان فرودی قبول
77 104311 میلاد جهانشاهی جنت ابادی قبولی مشروط
78 200908 امیر  جهانی قبول
79 200313 عباس چراغی قبولی مشروط
80 104326 حبيب الله چرخند قبول
81 101270 صابر حاجی زاده قبول
82 104596 حسن حبیبی بردبری قبولی مشروط
83 102282 حسنعلی حسن زاده قلایی قبول
84 103523 ابوالفضل حسنی صفت قبولی مشروط
85 103608 حامد حسنی نژاد قبول
86 104351 صادق  حسین زاده قبولی مشروط
87 101089 حسین  حسینی قبولی مشروط
88 104715 سید عقیل حسینی قبول
89 200208 سید علی  حسینی بصام قبولی مشروط
90 104553 محمد مهدی  حکیمی قبولی مشروط
91 104337 مجید حمیدی نژاد قبولی مشروط
92 200458 مهدی حیدری قبول
93 103781 حمید حیدری قبول
94 200152 اردلان حیدری اصل قبولی مشروط
95 102725 مرتضی  حیدری نسب قبول
96 101000 سجاد خالصی قبولی مشروط
97 200762 ابوالفضل خالقی قبول
98 200598 جواد  خدايي بخشايش قبول
99 200741 فضل الله  خضری قبولی مشروط
100 103288 مسلم دانشی نسب قبول
101 104846 علی دربهانی قبولی مشروط
102 200428 محمد درودی قبول
103 200539 محسن راشد نژاد قبول
104 100645 احمد رامشی قبولی مشروط
105 104320 مهدی  رجب زاده قبول
106 103853 جواد رجب زاده قبولی مشروط
107 117072 محمود رحمانیان کوشککی قبول
108 103220 میثم رحیمی قبول
109 104087 مجید رحیمی قبول
110 200541 سید رضا رخشان قبولی مشروط
111 104487 عباس رستمی  قبولی مشروط
112 104190 هادي رسولي زاد مايان  قبول
113 102038 ابوالحسن رضاپور قبولی مشروط
114 200424 مصطفی رضایی قبولی مشروط
115 200692 سجاد رفسنجانی اکبرآبادی قبول
116 200439 مرتضی  رمضانی قبول
117 200764 علیرضا روزبه برجی قبولی مشروط
118 200451 حسن روغنچیان رودسری قبول
119 104040 سجاد رویان قبولی مشروط
120 104555 محمد زارع پور قبولی مشروط
121 200721 مهدی زاهدیان نزاد قبول
122 104056 مهدی  زمان خانی قبولی مشروط
123 200782 روح الله زندی گوهرریزی قبول
124 200440 محمد زنگویی قبول
125 200795 فاضل زیارتی قبولی مشروط
126 104747 مجید سابکی قبولی مشروط
127 101260 سید باقر ساداتی قبول
128 166 سجاد ساغری قبولی مشروط
129 103020 محمدعلی سالاری فرد قبولی مشروط
130 104885 محسن سبزه وند قبول
131 104539 حسین سجادی نیک قبولی مشروط
132 200495 سيد عباس سجادي خو قبول
133 104909 محمد امین سراوانی قبولی مشروط
134 81086 مهدی سررشته داریان قبولی مشروط
135 103542 علي سروى قبول
136 200342 محمد سقایی قبول
137 103663 فاضل سلطانی قبول
138 103251 حسین سلمک قبولی مشروط
139 201350 صفدر سلیمانی قبول
140 200694 محمد صالح سلیمانی فر قبول
141 103454 وحید سلیمی قبولی مشروط
142 104328 محمد سنچولی عادل قبول
143 200156 محمد جواد  سیاری قبول
144 102818 سجاد سیستانی پور قبولی مشروط
145 100232 لطفعلی شاهدی قبول
146 102810 محمد حسین شجاعی قبول
147 201511 حامد شجاعی اردکانی قبول
148 200008 حميدرضا شجاعی باغینی قبول
149 200457 محسن شهابیان قبولی مشروط
150 200413 حسن شهادتی قبولی مشروط
151 103445 روح الله  شهرکی قبولی مشروط
152 104634 حسن شیرزاد قبولی مشروط
153 200267 محسن شیری قبولی مشروط
154 200729 حسین صاحبی پایدار قبولی مشروط
155 201474 مرتضی صفری قبولی مشروط
156 201446 مسلم  طالبی قبول
157 200328 آرش طاهرخانی قبول
158 104132 علی  طاهری نیا  قبولی مشروط
159 200022 حمیدرضا  عبدی قبول
160 104721 محسن  عموچی فروشانی قبول
161 104543 قائم عابد قبولی مشروط
162 102276 محمد مهدی عابدی قبولی مشروط
163 200329 سعید عاشورخانی قبولی مشروط
164 200441 مسلم عاطفی منش قبول
165 200658 اسماعیل عباسی قبول
166 200072 علی عبدالله زاده قبولی مشروط
167 104639 حسن عبداللهی مطلع قبول
168 200698 مظفر عبدالهی قبولی مشروط
169 200549 محمد مهدی عبدالهی فر قبولی مشروط
170 102661 مرتضی عزیزی قبولی مشروط
171 200485 احمد عسگری قبول
172 104574 محمد عظیمی قبول
173 201155 امید علی ابادی قبول
174 102909 حامد علیزاده کهنوج قبولی مشروط
175 100906 علیرضا علي مرداني قبول
176 104758 روح اله غفوری عباسی قبول
177 104732 حجت غلامشاهي قبولی مشروط
178 200414 مجتبی فتح آبادی قبولی مشروط
179 200834 محسن  فداکار قبول
180 104881 حمید فرحبخش قبول
181 200427 علی  فرخی پور قبول
182 104355 امیر  فروتن لاخانی قبولی مشروط
183 104936 عادل فضيل نسب قبول
184 103910 خداداد فقیر شاهی دل قبول
185 101935 حسین قالیباف قبولی مشروط
186 200734 هدایت اله قنبری کرکر قبول
187 200828 محمد قهرمانی قبول
188 200669 علیرضا  کاظمی قبول
189 200250 مرتضی کاظمی قبول
190 104481 ابوذر کاظمی نسب قبولی مشروط
191 104547 مصیب کامکار قبولی مشروط
192 200417 محمد حسین کامکاری قبولی مشروط
193 122401 یاسر کدخدائی قبولی مشروط
194 104645 بهمن کریمی قبول
195 101746 علی کریمی مرید قبول
196 104347 ولی کریمی ویزمکی قبول
197 200051 محمدرضا کریمیان قبول
198 200774 غلامحسین کیان پور قبول
199 200525 رضا كريم كشته قبول
200 201938 محمد گزمه قبول
201 200875 حسن گلقندشتی قبولی مشروط
202 102982 علی گلیاری قبول
203 200771 محمدحسین گودرزی قبولی مشروط
204 104098 امین گودرزی قبول
205 101838 عیاس گودرزی قبول
206 200418 نعمت محمدپورنادی قبولی مشروط
207 200245 وحید  محمدحسيني قبولی مشروط
208 200423 جواد محمدزاده قبولی مشروط
209 104394 حسن محمدشفیع زاده قبول
210 200735 محمدطاها محمدی قبولی مشروط
211 200703 محسن محمدی قبول
212 200242 یوسف محمودی قبول
213 200419 محمدرضا مختاری قبول
214 103243 علی مرادخانی قبول
215 103015 علی مرادی پور قبولی مشروط
216 103891 میثم مرسلی قبول
217 103082 مهدی  مرهونی قبولی مشروط
218 102952 علیرضا مریخی قبول
219 200438 مجتبی مزگی نژاد قبول
220 200704 مسعود مستی چراغ اباد قبول
221 200707 رضا مشایخی قبولی مشروط
222 102745 جواد مصطفایی نیا قبولی مشروط
223 1.04E+08 محمدعلی مصطفی زاده قبول
224 103621 عباس  معصومی قبولی مشروط
225 200614 محمود معلمي زاده قبولی مشروط
226 104336 روح الله  مکثایی قبولی مشروط
227 200082 محمد تقی  ملک پور قبول
228 102449 خلیل منصوری قبول
229 103447 صادق منظوری قبول
230 200571 مهدی منیر پیر اقوام قبول
231 201104 سیدمحمد موسوی قبول
232 102368 سید نقی موسوی بیدک قبولی مشروط
233 260926 قباد مولایی زاده قبول
234 103343 مجید مهاجر قبول
235 102621 رحمت الله مهدی پور قبول
236 200510 حسن میر قبول
237 200437 رضا میراحمدی قبول
238 200519 عیسی میرخانی قبولی مشروط
239 104806 محسن میرشکاری قبول
240 103144 سیدکریم میرعمادی قبول
241 101227 سیدمصطفی میرفروغی قهفرخی قبول
242 102524 مهدی میری فر قبولی مشروط
243 200420 جعفر نادی قبولی مشروط
244 200674 اکبر ناظمی مفرد قبولی مشروط
245 103338 صابر نجفی نهر قبول
246 200570 محمد نصیری قبول
247 200823 مجيد نوروزخواه گلسفيدي قبولی مشروط
248 100376 مهدی نوری اهنگر قبول
249 200285 ابراهیم نیک زبان قبول
250 200432 ابوالفضل نیک مقدم قبول
251 200446 صادق واحدی قبول
252 200917 علی ورمقانی قبولی مشروط
253 103346 مرتضی وصالی بخشایشی قبولی مشروط
254 103192 عبدالمهدی وهابی قبول
255 103509 سید محمود هاشمی قبول
256 103849 سید مرتضی هاشمی مهنه قبول
257 200604 سید جواد هاشمی نسب قبولی مشروط
258 200661 علی هدایت پور قبول
259 200443 اسماعیل  همایون پور قبولی مشروط
260 200271   سید فضل الله یزدان پناه قبولی مشروط
261 200453 نبی الله یوسفی قبول

 

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما      |         درباره ما
 
پاسخ به پیامهای ارسالی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ می باشد.

enlightenedبازگشت به ابتدای صفحه سایت