به وب سایت اطلاع رسانی«مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ» خوش آمدید. .مقام معظم رهبــــری (مدظله العالی) فـرمـودنــد: «حوزه های علميـــــه بايد به سـوی تـخـصـصـــی شـدن حرکــت کننــد.»
نام کاربری :   
کلمه عبور :   

اعلام نتایج سطح4
ردیف ش.پ.م نام نام خانوادگی تاریخ مصاحبه روز مصاحبه ساعت
1 64058 سید مصطفی  احمدی  1395/03/05 چهارشنبه 15:00
2 51362 محمد اسدی  1395/03/05 چهارشنبه 15:00
3 53466 سیدعباس اسماعیلیان 1395/03/05 چهارشنبه 15:00
4 82522 مصطفی افضلی گروه 1395/03/05 چهارشنبه 16:00
5 56973 حمید  اکبری 1395/03/05 چهارشنبه 16:00
6 32411 مصطفی  الهی مجد  1395/03/05 چهارشنبه 16:00
7 56394 سیدعبدالرسول امام 1395/03/05 چهارشنبه 17:00
8 62078 سید محمد  امیرپور سعید 1395/03/05 چهارشنبه 17:00
9 57278 محمد علی  انصاری چمرودی 1395/03/05 چهارشنبه 17:00
10 27755 کیومرث  ایرانپور  1395/03/05 چهارشنبه 18:00
11 14722 حسین  ایمانی  1395/03/05 چهارشنبه 18:00
12 67420 مهدی ایمانی طیبی 1395/03/05 چهارشنبه 18:00
13 65757 ذبیح الله  آخوندی 1395/03/05 چهارشنبه 19:00
14 13942 محسن  آذری  1395/03/05 چهارشنبه 19:00
15 50818 علی آرزومندی 1395/03/05 چهارشنبه 19:00
16 30378 داود آفریدون 1395/03/08 شنبه 15:00
17 28931 محمد پاشایی پایدار 1395/03/08 شنبه 15:00
18 52117 محمد تجلایی 1395/03/08 شنبه 15:00
19 76405 مهدی جعفری 1395/03/08 شنبه 16:00
20 27867 محمد جهانگیری  1395/03/08 شنبه 16:00
21 51628 مرتضی حبیبی سی سرا 1395/03/08 شنبه 16:00
22 76875 مسعود حکیمیان 1395/03/08 شنبه 17:00
23 48315 حسین  حیدریان لواردکانی  1395/03/08 شنبه 17:00
24 8244 نصرا…  حقیقی 1395/03/08 شنبه 17:00
25 78584 حسین  خانی 1395/03/08 شنبه 18:00
26 71717 رضا خسروی دهزیری 1395/03/08 شنبه 18:00
27 178569 مجتبی خندان 1395/03/08 شنبه 18:00
28 29953 مهدی خیراندیش 1395/03/08 شنبه 19:00
29 77880 مهدی دادآفرین 1395/03/08 شنبه 19:00
30 55543 مجید ده بزرگی 1395/03/08 شنبه 19:00
31 56364 علی رضا دهستانی بافقی 1395/03/09 یکشنبه 15:00
32 22718 علی اکبر  دهقان چناری  1395/03/09 یکشنبه 15:00
33 101654 حسین ذاکری 1395/03/09 یکشنبه 15:00
34 24341 اکبر ذوالفقاری 1395/03/09 یکشنبه 16:00
35 55888 روح اله رحمانی 1395/03/09 یکشنبه 16:00
36 24875 حمیدرضا رحمانی 1395/03/09 یکشنبه 16:00
37 18669 سیف الله رحیمی 1395/03/09 یکشنبه 17:00
38 25618 احمد  رستملو 1395/03/09 یکشنبه 17:00
39 85938 سید سجاد رضائی دمنه 1395/03/09 یکشنبه 17:00
40 82994 وحید رضائی شورکی 1395/03/09 یکشنبه 18:00
41 85939 سیدجمال الدین رضوی 1395/03/09 یکشنبه 18:00
42 105283 رضا زروندی  1395/03/09 یکشنبه 18:00
43 934 علی اکبر  زمردین 1395/03/09 یکشنبه 19:00
44 43853 هادی سون 1395/03/09 یکشنبه 19:00
45 63844 برات سیرتی 1395/03/09 یکشنبه 19:00
46 81348 رسول  شاپور آبادی 1395/03/10 دوشنبه 15:00
47 77341 داود شجاعی 1395/03/10 دوشنبه 15:00
48 84317946 علی شریف 1395/03/10 دوشنبه 15:00
49 35639 علی  شهدی کومله 1395/03/10 دوشنبه 16:00
50 85042 محمد رضا  شیخ طادی 1395/03/10 دوشنبه 16:00
51 56021 احمد صادقی منش 1395/03/10 دوشنبه 16:00
52 78789 صادق  صالحی 1395/03/10 دوشنبه 17:00
53 66872 حمید  عباسی 1395/03/10 دوشنبه 17:00
54 103415 نعمت اله عشیری 1395/03/10 دوشنبه 17:00
55 71617 محمدعلی عطاریه 1395/03/10 دوشنبه 18:00
56 32564 مرتضی غرسبان روزبهانی 1395/03/10 دوشنبه 18:00
57 300331 سید ابوالفضل فاطمی پور 1395/03/10 دوشنبه 18:00
58 34376 مجید فتحعلی زاده 1395/03/10 دوشنبه 19:00
59 102068 محسن فتحی 1395/03/10 دوشنبه 19:00
60 39935 عبداله فرجی 1395/03/10 دوشنبه 19:00
61 56101 ابراهیم  فلاح زیردهی 1395/03/11 سه شنبه 15:00
62 13963 علی فلاح یخدانی 1395/03/11 سه شنبه 15:00
63 37280 محمد باقر  فهیمیان 1395/03/11 سه شنبه 15:00
64 70751 مرتضی  فیروزی  1395/03/11 سه شنبه 16:00
65 107804 حسین  قربانیان 1395/03/11 سه شنبه 16:00
66 47199 حسن  کاراموز راوری 1395/03/11 سه شنبه 16:00
67 101564 علی  کریمی پور ندیکی  1395/03/11 سه شنبه 17:00
68 66811 محمد علی  کیان 1395/03/11 سه شنبه 17:00
69 108433 محمدعلی  گلابگیر 1395/03/11 سه شنبه 17:00
70 66695 باقر محمدی سرشت 1395/03/11 سه شنبه 18:00
71 54966 حسن  مصطفی زاده 1395/03/11 سه شنبه 18:00
72 63973 روح الله مقدسی 1395/03/11 سه شنبه 18:00
73 47191 محمدرضا ملائی 1395/03/11 سه شنبه 19:00
74 78384 سعید  موحدی سیرت  1395/03/11 سه شنبه 19:00
75 65906 مصطفی  موحدیان 1395/03/11 سه شنبه 19:00
76 28423 سید جواد موسوی  1395/03/12 چهارشنبه 15:00
77 70551 سیدمحمود  موسوی بهنمیری 1395/03/12 چهارشنبه 15:00
78 73948 سید داود موسوی دره بیدی 1395/03/12 چهارشنبه 15:00
79 77241 سیدعلی موسوی مقام 1395/03/12 چهارشنبه 15:00
80 75834 مجید مویدی 1395/03/12 چهارشنبه 16:00
81 61543 مهدی  مهربانی  1395/03/12 چهارشنبه 16:00
82 33588 سید مجید  میرسالاری  1395/03/12 چهارشنبه 16:00
83 43105 سیدمجید میرمعینی 1395/03/12 چهارشنبه 16:00
84 37167 احمد نجاتی 1395/03/12 چهارشنبه 17:00
85 78817 هادی نصیرائی 1395/03/12 چهارشنبه 17:00
86 40441 هادی  نعیمی  1395/03/12 چهارشنبه 17:00
87 52046 مسعود  هادی برزندیق  1395/03/12 چهارشنبه 17:00
88 31047 حسن  هادئی 1395/03/12 چهارشنبه 18:00
89 75748 علی اصغر  همتی 1395/03/12 چهارشنبه 18:00
90 62385 محمود یاری قلی 1395/03/12 چهارشنبه 18:00
91 32996 مجتبی یاورفینی 1395/03/12 چهارشنبه 18:00
92 55189 مجید یگانه پویا 1395/03/12 چهارشنبه 19:00
93 79955 ابوالقاسم یوسفی  1395/03/12 چهارشنبه 19:00
94 52772 ناصر یوسفی مقدم 1395/03/12 چهارشنبه 19:00

 

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما      |         درباره ما
 
پاسخ به پیامهای ارسالی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ می باشد.

enlightenedبازگشت به ابتدای صفحه سایت