به وب سایت اطلاع رسانی«مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ» خوش آمدید. .مقام معظم رهبــــری (مدظله العالی) فـرمـودنــد: «حوزه های علميـــــه بايد به سـوی تـخـصـصـــی شـدن حرکــت کننــد.»
نام کاربری :   
کلمه عبور :   

واحد گزینش
جهت جستجوی سریع از کلیدهای Ctrl+F استفاده نمایید

ردیف کد مرکز نام نام خانوادگی نتیجه آزمون ورودی محل مصاحبه تاریخ مصاحبه روز  ساعت مصاحبه
1 200720 ناصر ابراهیمی فرد قبول قم 1395/02/07 سه شنبه  8:00
2 104606 حسن ابوالحسنی قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 8:00
3 123190 ابوالفضل اجلی قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 8:00
4 200373 رضا احمدي مجد قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 8:00
5 102802 محمدرضا ادگی قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 8:00
6 71814 عیسی اذریتون قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 8:00
7 201292 فرید ارجی قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 9:00
8 77475 علی اصغر اسدی قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 9:00
9 102711 سعید  اسدی کرم قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 9:00
10 200449 ابوالفضل اسماعیلی قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 9:00
11 102362 رضا اسماعیلی قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 9:00
12 104052 حمزه  اسماعیلی قبولی مشروط قم 1395/02/07 سه شنبه 9:00
13 104038 محمد اكبري مهني ذخیره قم 1395/02/07 سه شنبه 10:00
14 201428 امیر اله دو قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 10:00
15 202162 علیرضا اله دو ذخیره قم 1395/02/07 سه شنبه 10:00
16 104167 علی امیری بصیر قبولی مشروط قم 1395/02/07 سه شنبه 10:00
17 104680 مهدی آبکار قبولی مشروط قم 1395/02/07 سه شنبه 10:00
18 200569 عبدالله آقامحمدی گورجی قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 10:00
19 200375 علی آماده قبولی مشروط قم 1395/02/07 سه شنبه 11:00
20 104449 میلاد آویس قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 11:00
21 104803 حمید بادپیما قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 11:00
22 200682 امین باران زاده ابراهیم ابادی قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 11:00
23 200711 علیرضا بارانی  قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 11:00
24 201351 محمد رضا باقری قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 11:00
25 201469 یونس بامری قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 12:00
26 201183 فرهاد بدرابادی قبولی مشروط قم 1395/02/07 سه شنبه 12:00
27 201028 حسین برادران قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 12:00
28 104274 یدالله بزي قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 12:00
29 201152 بهنام بنی اسدی  قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 12:00
30 102746 حامد بهادری امجز قبول قم 1395/02/07 سه شنبه 12:00
31 103700 رحمت اله بهرامیان رنانی قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه  8:00
32 103139 حسین  بلوچی قبولی مشروط قم 1395/02/08 چهارشنبه 8:00
33 100547 عباس بیات  قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 8:00
34 200778 حسین بینانمین قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 8:00
35 200150 سید جابر پارسا قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 8:00
36 200480 عباس پاشايي قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 8:00
37 201972 محمود پاک طینت قبولی مشروط قم 1395/02/08 چهارشنبه 9:00
38 200768 میثم پور یوسف قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 9:00
39 200686 علی پورسعیدی زریب قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 9:00
40 200333 سعید پیرزاد قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 9:00
41 101587 احمد پیروزمندی قبولی مشروط قم 1395/02/08 چهارشنبه 9:00
42 100781 مجید تاختی قبولی مشروط قم 1395/02/08 چهارشنبه 9:00
43 200290 محمدمهدی تقوی قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 10:00
44 104617 امید توتچی فتیدهی قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 10:00
45 102246 محمد توحیدی قبولی مشروط قم 1395/02/08 چهارشنبه 10:00
46 200562 حمید جبرائیلی قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 10:00
47 201156 عباس جرجندی قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 10:00
48 104151 علی جرجندی قبولی مشروط قم 1395/02/08 چهارشنبه 10:00
49 104713 مهرداد جعفری قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 11:00
50 202827 امیر حسین جلالی ریگی قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 11:00
51 200528 علی جوان اقبال كالشور قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 11:00
52 202122 علی جهانتیغ قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 11:00
53 200636 علی جهانشاهي امجزي قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 11:00
54 200908 امیر  جهانی قبولی مشروط قم 1395/02/08 چهارشنبه 11:00
55 200313 عباس چراغی قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 12:00
56 200206 محمد چراغي يوسف آباد قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 12:00
57 104326 حبيب الله چرخند قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 12:00
58 200385 محمد چیلان قبولی مشروط قم 1395/02/08 چهارشنبه 12:00
59 200508 سید جواد حاتمی شاهخالی قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 12:00
60 200626 وحید حاجبی نروک قبول قم 1395/02/08 چهارشنبه 12:00
61 104596 حسن حبیبی بردبری قبولی مشروط قم 1395/02/11 شنبه  8:00
62 200789 رضا  حبيبي قبول قم 1395/02/11 شنبه 8:00
63 103608 حامد حسنی نژاد قبول قم 1395/02/11 شنبه 8:00
64 200208 سید علی  حسینی بصام قبولی مشروط قم 1395/02/11 شنبه 8:00
65 102185 اسحق حمزه قبولی مشروط قم 1395/02/11 شنبه 8:00
66 104337 مجید حمیدی نژاد قبول قم 1395/02/11 شنبه 8:00
67 200458 مهدی حیدری قبول قم 1395/02/11 شنبه 9:00
68 200743 محمد خادمی قبول قم 1395/02/11 شنبه 9:00
69 101000 سجاد خالصی قبولی مشروط قم 1395/02/11 شنبه 9:00
70 200762 ابوالفضل خالقی قبول قم 1395/02/11 شنبه 9:00
71 201468 علی خانه گیر قبول قم 1395/02/11 شنبه 9:00
72 104872 ايمان خاني قبول قم 1395/02/11 شنبه 9:00
73 101031 نورمحمد  خدادادی قبولی مشروط قم 1395/02/11 شنبه 10:00
74 200598 جواد  خدايي بخشايش قبولی مشروط قم 1395/02/11 شنبه 10:00
75 200315 مجتبی  خرمی  قبول قم 1395/02/11 شنبه 10:00
76 104299 خليل خليفاوي قبول قم 1395/02/11 شنبه 10:00
77 200938 حمیدرضا خمری قبولی مشروط قم 1395/02/11 شنبه 10:00
78 104861 میلاد درفشان قبول قم 1395/02/11 شنبه 10:00
79 200688 سامان دوستی ملک اباد قبول قم 1395/02/11 شنبه 11:00
80 200253 محمد راشدنسب قبول قم 1395/02/11 شنبه 11:00
81 200814 پيمان رامينه قبولی مشروط قم 1395/02/11 شنبه 11:00
82 104320 مهدی  رجب زاده قبول قم 1395/02/11 شنبه 11:00
83 103853 جواد رجب زاده قبول قم 1395/02/11 شنبه 11:00
84 104471 یعقوب رحمتی قبول قم 1395/02/11 شنبه 11:00
85 103220 میثم رحیمی قبول قم 1395/02/11 شنبه 12:00
86 104087 مجید رحیمی قبول قم 1395/02/11 شنبه 12:00
87 201503 ستار  رحيمي سياه تن قبول قم 1395/02/11 شنبه 12:00
88 104190 هادي رسولي زاد مايان  قبولی مشروط قم 1395/02/11 شنبه 12:00
89 201157 جمشید  رضایی قبولی مشروط قم 1395/02/11 شنبه 12:00
90 200692 سجاد رفسنجانی اکبرآبادی قبول قم 1395/02/11 شنبه 12:00
91 200764 علیرضا روزبه برجی قبول قم 1395/02/12 یکشنبه  8:00
92 200451 حسن روغنچیان رودسری قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 8:00
93 104040 سجاد رویان قبولی مشروط قم 1395/02/12 یکشنبه 8:00
94 104555 محمد زارع پور قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 8:00
95 200758 روح الله زارعی قبولی مشروط قم 1395/02/12 یکشنبه 8:00
96 200440 محمد زنگویی قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 8:00
97 101260 سید باقر ساداتی قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 9:00
98 102827 فریدون  سالاری قبولی مشروط قم 1395/02/12 یکشنبه 9:00
99 104539 حسین سجادی نیک قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 9:00
100 200495 سيد عباس سجادي خو قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 9:00
101 104909 محمد امین سراوانی قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 9:00
102 81086 مهدی سررشته داریان قبولی مشروط قم 1395/02/12 یکشنبه 9:00
103 200839 حمید سعادت قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 10:00
104 200342 محمد سقایی قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 10:00
105 201350 صفدر سلیمانی قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 10:00
106 103454 وحید سلیمی قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 10:00
107 103363 علی سليماني قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 10:00
108 104328 محمد سنچولی عادل قبولی مشروط قم 1395/02/12 یکشنبه 10:00
109 104628 مهدی سنمار قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 11:00
110 102722 مجید سیستانی رحمت اباد قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 11:00
111 100232 لطفعلی شاهدی قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 11:00
112 102810 محمد حسین شجاعی قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 11:00
113 200532 ابراهیم شرافتی فر قبولی مشروط قم 1395/02/12 یکشنبه 11:00
114 200457 محسن شهابیان قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 11:00
115 103445 روح الله  شهرکی قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 12:00
116 200706 مجید شهرکی قبولی مشروط قم 1395/02/12 یکشنبه 12:00
117 104634 حسن شیرزاد قبولی مشروط قم 1395/02/12 یکشنبه 12:00
118 200391 اصغر شيراوند قبولی مشروط قم 1395/02/12 یکشنبه 12:00
119 200729 حسین صاحبی پایدار قبولی مشروط قم 1395/02/12 یکشنبه 12:00
120 200561 قادر صارمی میجنده قبول قم 1395/02/12 یکشنبه 12:00
121 201154 محمدحسین صباغ زاده قصری قبول قم 1395/02/13 دوشنبه  8:00
122 200328 آرش طاهرخانی قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 8:00
123 104132 علی  طاهری نیا  قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 8:00
124 104719 غلامعلی ظهیری قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 8:00
125 102276 محمد مهدی عابدی ذخیره قم 1395/02/13 دوشنبه 8:00
126 200022 حمیدرضا  عبدی قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 8:00
127 104639 حسن عبداللهی مطلع قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 9:00
128 104720 اسماعیل عزتی سبزی قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 9:00
129 200573 سیدغلی عزیزی قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 9:00
130 102661 مرتضی عزیزی قبولی مشروط قم 1395/02/13 دوشنبه 9:00
131 200485 احمد عسگری قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 9:00
132 104574 محمد عظیمی قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 9:00
133 201155 امید علی ابادی قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 10:00
134 102909 حامد علیزاده کهنوج قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 10:00
135 104721 محسن  عموچی فروشانی قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 10:00
136 104886 هادی غفوری  قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 10:00
137 101946 هادی غفوری خانیکی قبولی مشروط قم 1395/02/13 دوشنبه 10:00
138 103854 محمدرضا فتحی قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 10:00
139 200210 رامین فلاحی قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 11:00
140 104154 سجاد قائم آبادی قبولی مشروط قم 1395/02/13 دوشنبه 11:00
141 102941 مجید قدمیاری قبولی مشروط قم 1395/02/13 دوشنبه 11:00
142 104435 محمد قلی زاده قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 11:00
143 200734 هدایت اله قنبری کرکر قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 11:00
144 104481 ابوذر کاظمی نسب قبولی مشروط قم 1395/02/13 دوشنبه 11:00
145 201410 رضا  کاهه قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 12:00
146 201784 محمد مهدی کربلایی قبولی مشروط قم 1395/02/13 دوشنبه 12:00
147 104645 بهمن کریمی قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 12:00
148 101746 علی کریمی مرید قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 12:00
149 104484 احسان کمری یکدانگی قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 12:00
150 201922 بهمن  کوهکن قبول قم 1395/02/13 دوشنبه 12:00
151 200339 عباس کیافر قبول قم 1395/02/14 سه شنبه  8:00
152 200774 غلامحسین کیان پور قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 8:00
153 103475 میثم  کیانی قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 8:00
154 200525 رضا كريم كشته قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 8:00
155 201938 محمد گزمه قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 8:00
156 104159 حسین گلعذار قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 8:00
157 102982 علی گلیاری قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 9:00
158 104675 محمد گنجی کهخا قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 9:00
159 200771 محمدحسین گودرزی قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 9:00
160 104098 امین گودرزی قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 9:00
161 101838 عیاس گودرزی قبولی مشروط قم 1395/02/14 سه شنبه 9:00
162 200211 صادق لطفی قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 9:00
163 200362 حمید محمدی قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 10:00
164 200213 سجاد محمدي گل گين قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 10:00
165 200533 حسین  محمودی قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 10:00
166 103082 مهدی  مرهونی قبولی مشروط قم 1395/02/14 سه شنبه 10:00
167 102952 علیرضا مریخی قبولی مشروط قم 1395/02/14 سه شنبه 10:00
168 103621 عباس  معصومی قبولی مشروط قم 1395/02/14 سه شنبه 10:00
169 200614 محمود معلمي زاده قبولی مشروط قم 1395/02/14 سه شنبه 11:00
170 103370 محمد  ملک محمدی قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 11:00
171 103447 صادق منظوری قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 11:00
172 200571 مهدی منیر پیر اقوام قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 11:00
173 104089 سیدابراهیم موسوی ذخیره قم 1395/02/14 سه شنبه 11:00
174 200493 سید رسول  موسوی افضل قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 11:00
175 103343 مجید مهاجر قبولی مشروط قم 1395/02/14 سه شنبه 12:00
176 104627 محسن مهدوی فرد قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 12:00
177 102621 رحمت الله مهدی پور قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 12:00
178 104806 محسن میرشکاری قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 12:00
179 103144 سیدکریم میرعمادی قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 12:00
180 101227 سیدمصطفی میرفروغی قهفرخی قبول قم 1395/02/14 سه شنبه 12:00
181 200341 فرشاد میناِیی  قبول قم 1395/02/15 چهارشنبه  8:00
182 103338 صابر نجفی نهر قبول قم 1395/02/15 چهارشنبه 8:00
183 200570 محمد نصیری قبول قم 1395/02/15 چهارشنبه 8:00
184 104947 فرهاد نظري زاده  قبول قم 1395/02/15 چهارشنبه 8:00
185 102978 مصطفی نوروزیان قبولی مشروط قم 1395/02/15 چهارشنبه 8:00
186 200396 مجتبی نوری ذخیره قم 1395/02/15 چهارشنبه 8:00
187 100376 مهدی نوری اهنگر قبولی مشروط قم 1395/02/15 چهارشنبه 9:00
188 104658 موسي نيكخواه پنجكي قبول قم 1395/02/15 چهارشنبه 9:00
189 200330 محمد نيكنام قبول قم 1395/02/15 چهارشنبه 9:00
190 200816 هادی واحدی قبول قم 1395/02/15 چهارشنبه 9:00
191 200343 محمد ولدي قبولی مشروط قم 1395/02/15 چهارشنبه 9:00
192 102940 مجتبی هاتفی اردکانی قبولی مشروط قم 1395/02/15 چهارشنبه 9:00
193 200604 سید جواد هاشمی نسب قبولی مشروط قم 1395/02/15 چهارشنبه 10:00
194 200453 نبی الله یوسفی قبولی مشروط قم 1395/02/15 چهارشنبه 10:00
195 201310 مهرداد احمدی نیا قبول اهواز      
196 200713 مصطفی  الهی مهر قبولی مشروط اهواز      
197 200292 عبدالحسین امیری نسب قبول اهواز      
198 200189 محسن آبادیان قبول اهواز      
199 200501 امید  بازوند قبول اهواز      
200 200177 محمد حسین باغ شیرین قبول اهواز      
201 200465 حمید  پنائی شمس قبول اهواز      
202 200181 محمد پیرهادی قبول اهواز      
203 200616 محمدرضا توانانیا قبول اهواز      
204 200466 علی  جعفری راد قبول اهواز      
205 200231 مرتضی  جلالی وند قبول اهواز      
206 200504 امید جوادی نصر  قبول اهواز      
207 200498 محسن جهانگیری محمدی قبول اهواز      
208 111499 محمد صادق حجاری قبولی مشروط اهواز      
209 201087 ابراهیم حسينوند پناهي قبول اهواز      
210 200293 احسان  حیدرزاده قبول اهواز      
211 200473 محمدعلی درویش نژاد اصل قبولی مشروط اهواز      
212 200497 وحید دریکوندی ذخیره اهواز      
213 200617 حسن دهش قبول اهواز      
214 201451 موسی دیلمی قبول اهواز      
215 200176 مهدی رحمت پور قبول اهواز      
216 104952 حسین زادکهنوجی قبول اهواز      
217 102437 حسین سعیدی قبول اهواز      
218 200468 علی  سواری قبول اهواز      
219 200232 ابراهیم  سودانی  قبول اهواز      
220 200234 بنیامین  سودانی  قبول اهواز      
221 200505 عبدالله شادفر قبولی مشروط اهواز      
222 200469 سید حسین  شریفی قبول اهواز      
223 200233 محمود شریفی یار قبول اهواز      
224 200236 عبدالامير عامري جليعه قبول اهواز      
225 200503 سجاد عبدالهی قبول اهواز      
226 101424 محمد عرب قبول اهواز      
227 200190 عبدالله  عموری قبول اهواز      
228 200637 سعید غرباوی قبول اهواز      
229 103419 صادق غیبی قبول اهواز      
230 200372 محمد حسن لطفی قبولی مشروط اهواز      
231 200500 سجاد محمدی قبول اهواز      
232 200470 رسول مقامي قبول اهواز      
233 102449 خلیل منصوری قبول اهواز      
234 200471 امین  منصوریان قبولی مشروط اهواز      
235 200496 رامین میرزاوند قبول اهواز      
236 200472 احسان ناصری قبول اهواز      
237 200676 سید مهراد ناصری میرزایی قبولی مشروط اهواز      
238 200188 علی نصاری قبول اهواز      
239 200467 سید مجتبی هاشمی نژاد قبول اهواز      
240 200187 محمد امین  یوسفی قبول اهواز      
241 104919 عبدالله  ابراهیمی کوهی قبول بیرجند      
242 201489 محمد اسحقی قبول بیرجند      
243 103955 هادی اسماعیل پور مقدم قبول بیرجند      
244 103968 محمد حسین  اکبر زاده  قبول بیرجند      
245 200400 روح الله اکبرآبادی قبول بیرجند      
246 200402 امیرمصطفی انصاری فر قبولی مشروط بیرجند      
247 103804 غلامرضا بارانی قبولی مشروط بیرجند      
248 104742 هادی بامری قبولی مشروط بیرجند      
249 104743 مرتضی  برازنده قبول بیرجند      
250 200430 عباس برزویی قبول بیرجند      
251 200433 مجید بلقان ابادی قبول بیرجند      
252 200404 حسن بلقان آبادی قبول بیرجند      
253 103794 رضا بهره قبولی مشروط بیرجند      
254 200405 مجید بیرجندی قبولی مشروط بیرجند      
255 200445 بهنام پیغام بر قبول بیرجند      
256 103552 مرتضی  تخم افشان قبولی مشروط بیرجند      
257 200554 رضا ترکمنی قبول بیرجند      
258 103547 محمد باقر جعفری قبول بیرجند      
259 104746 مهران جهانتیغ قبول بیرجند      
260 103523 ابوالفضل حسنی صفت قبول بیرجند      
261 104668 محسن حسین آبادی قبولی مشروط بیرجند      
262 104553 محمد مهدی  حکیمی قبول بیرجند      
263 200406 رضا حیدری قبول بیرجند      
264 200428 محمد درودی قبول بیرجند      
265 200424 مصطفی رضایی قبول بیرجند      
266 200439 مرتضی  رمضانی قبول بیرجند      
267 104273 عباسعلی ریکی قبولی مشروط بیرجند      
268 103542 علي سروى قبول بیرجند      
269 102792 حیدر سعادتی قبولی مشروط بیرجند      
270 103828 مجتبی سلیمی زاد قبول بیرجند      
271 201794 محمود سنچولی قبولی مشروط بیرجند      
272 200411 احمد سیرتی قبول بیرجند      
273 200413 حسن شهادتی قبول بیرجند      
274 201474 مرتضی صفری قبول بیرجند      
275 104908 علیرضا  صیاد قبولی مشروط بیرجند      
276 201446 مسلم  طالبی قبول بیرجند      
277 104543 قائم عابد قبول بیرجند      
278 200441 مسلم عاطفی منش قبول بیرجند      
279 104563 محمد  عباس پور قبول بیرجند      
280 200072 علی عبدالله زاده قبول بیرجند      
281 201458 محسن عزیزی قبول بیرجند      
282 104136 حسن علیزاده قبول بیرجند      
283 104542 مرتظی  غلامی قبول بیرجند      
284 200414 مجتبی فتح آبادی قبول بیرجند      
285 200427 علی  فرخی پور قبول بیرجند      
286 101935 حسین قالیباف قبول بیرجند      
287 104547 مصیب کامکار قبول بیرجند      
288 200417 محمد حسین کامکاری قبول بیرجند      
289 201939 سجاد کیخا قبول بیرجند      
290 201426 محسن  کیخا ذخیره بیرجند      
291 200418 نعمت محمدپورنادی قبول بیرجند      
292 200423 جواد محمدزاده قبول بیرجند      
293 200419 محمدرضا مختاری قبول بیرجند      
294 200438 مجتبی مزگی نژاد قبول بیرجند      
295 200510 حسن میر قبول بیرجند      
296 200437 رضا میراحمدی قبول بیرجند      
297 201935 عقیل میری بنجار قبولی مشروط بیرجند      
298 102524 مهدی میری فر قبول بیرجند      
299 200420 جعفر نادی قبول بیرجند      
300 104561 محمد رضا نخعی قبول بیرجند      
301 200285 ابراهیم نیک زبان قبول بیرجند      
302 200432 ابوالفضل نیک مقدم قبول بیرجند      
303 200446 صادق واحدی قبول بیرجند      
304 101939 سيد محمد هاشمي قبول بیرجند      
305 200443 اسماعیل  همایون پور قبول بیرجند      
306 200547 سید ابوطالب ابراهیمی بیدک قبولی مشروط شیراز      
307 200837 پیمان  ارجمند قبولی مشروط شیراز      
308 102551 سجاد امیدوار شهرخفری قبول شیراز      
309 102155 نوذر  باقری راد قبول شیراز      
310 200656 محسن برزگر قبول شیراز      
311 200542 لطف الله بشكار قبولی مشروط شیراز      
312 200081 محی الدین بهرامیان قبول شیراز      
313 71340 ابراهیم پرمال قبول شیراز      
314 112729 محمد پولادی قبولی مشروط شیراز      
315 72340 سیروس تقوائی فرد قبول شیراز      
316 101647 عباس جباری قبول شیراز      
317 200511 حسن جمالی دشتکی قبول شیراز      
318 200649 احمد  جوان فرودی قبول شیراز      
319 200275 وحید  جهان نما رحیمی قبول شیراز      
320 103356 امیر جیحونیان قبول شیراز      
321 101270 صابر حاجی زاده قبول شیراز      
322 102282 حسنعلی حسن زاده قلایی قبول شیراز      
323 200659 سید عابد حسینی قبول شیراز      
324 101089 حسین  حسینی قبول شیراز      
325 200153 مهدی حیدری قبول شیراز      
326 200152 اردلان حیدری اصل قبولی مشروط شیراز      
327 104788 مجید خاتمی قبول شیراز      
328 200107 هاشم خرازی قبول شیراز      
329 200741 فضل الله  خضری قبولی مشروط شیراز      
330 103288 مسلم دانشی نسب قبول شیراز      
331 200089 فاضل ذاکری قبولی مشروط شیراز      
332 90713 محمدحسين ذوالفقاري فرد قبول شیراز      
333 200539 محسن راشد نژاد قبول شیراز      
334 100645 احمد رامشی قبولی مشروط شیراز      
335 117072 محمود رحمانیان کوشککی قبول شیراز      
336 200541 سید رضا رخشان قبول شیراز      
337 104487 عباس رستمی  قبولی مشروط شیراز      
338 200721 مهدی زاهدیان نزاد قبول شیراز      
339 رامين 109319 زحمت كش قبول شیراز      
340 103992 مهدی زراعتی قبول شیراز      
341 100208 سلمان زعيمي نژاد قبول شیراز      
342 200795 فاضل زیارتی قبولی مشروط شیراز      
343 103663 فاضل سلطانی قبول شیراز      
344 200798 علی  شجاعی قبول شیراز      
345 201511 حامد شجاعی اردکانی قبول شیراز      
346 200780 علی عسکر طاهری نیا قبولی مشروط شیراز      
347 200658 اسماعیل عباسی قبول شیراز      
348 200549 محمد مهدی عبدالهی فر قبول شیراز      
349 104024 شعیب عبدل پور قبول شیراز      
350 101473 روح اله  فرهمندآبادشاپوری  قبولی مشروط شیراز      
351 104936 عادل فضيل نسب قبولی مشروط شیراز      
352 103290 محمد قاسمی شیری قبول شیراز      
353 200669 علیرضا  کاظمی قبول شیراز      
354 104707 محسن كشاورز قبول شیراز      
355 202147 سجاد كشاورز قبول شیراز      
356 104709 ایمان محمدی قبول شیراز      
357 200735 محمدطاها محمدی قبول شیراز      
358 200650 اسماعیل محمدی نسب قبول شیراز      
359 200098 حسن  مرتضوی قبول شیراز      
360 103891 میثم مرسلی قبول شیراز      
361 102745 جواد مصطفایی نیا قبول شیراز      
362 200651 محمدرضا منصورابادی قبول شیراز      
363 201104 سیدمحمد موسوی قبولی مشروط شیراز      
364 102368 سید نقی موسوی بیدک قبول شیراز      
365 200723 سید حسن موسوی بیدک قبولی مشروط شیراز      
366 260926 قباد مولایی زاده قبول شیراز      
367 202171 سید ابوالحسن میرحسینی قبول شیراز      
368 201040 جابر ميرزانژاد قبول شیراز      
369 200674 اکبر ناظمی مفرد قبولی مشروط شیراز      
370 104708 علی نراقی پور قبول شیراز      
371 103192 عبدالمهدی وهابی قبول شیراز      
372 200661 علی هدایت پور قبول شیراز      
373 200271   سید فضل الله یزدان پناه قبول شیراز      
374 104348 پیام  اصانلو قبول  قزوین      
375 200238 ايرج اوسطي قبول  قزوین      
376 200287 حسام الدین ایام قبول  قزوین      
377 200327 سجاد آقا زاده قبول  قزوین      
378 200239 عباس باباشاوردي قبول  قزوین      
379 200730 محمد بختیاری قبول  قزوین      
380 200138 محمدحسن بهتوئي قبول  قزوین      
381 200240 علی بهرامی قبولی مشروط  قزوین      
382 103670 مهدی بیگدلی قبولی مشروط قزوین      
383 200256 محسن ترابي ميرزائي قبول  قزوین      
384 102995 حمید جعفرخاني قبول  قزوین      
385 104351 صادق  حسین زاده قبول  قزوین      
386 104846 علی دربهانی قبول  قزوین      
387 102038 ابوالحسن رضاپور قبولی مشروط  قزوین      
388 200326 هادی زنگنه قبول  قزوین      
389 130407 یاسر ساسانی قبولی مشروط  قزوین      
390 166 سجاد ساغری قبول  قزوین      
391 103251 حسین سلمک قبول  قزوین      
392 200267 محسن شیری قبول  قزوین      
393 200329 سعید عاشورخانی قبول  قزوین      
394 100906 علیرضا علي مرداني قبول  قزوین      
395 104355 امیر  فروتن لاخانی قبول  قزوین      
396 200241 حجت فيروزي قبول  قزوین      
397 102599 میلاد قلی پور ذخیره  قزوین      
398 200828 محمد قهرمانی قبول  قزوین      
399 200250 مرتضی کاظمی قبول  قزوین      
400 104347 ولی کریمی ویزمکی قبول  قزوین      
401 200875 حسن گلقندشتی قبولی مشروط  قزوین      
402 200249 محمد گنج خانی قبول  قزوین      
403 200245 وحید  محمدحسيني قبولی مشروط  قزوین      
404 200242 یوسف محمودی قبولی مشروط  قزوین      
405 103243 علی مرادخانی قبول  قزوین      
406 1.04E+08 محمدعلی مصطفی زاده قبول  قزوین      
407 200725 سیدحسین موسوی قبول  قزوین      
408 200823 مجيد نوروزخواه گلسفيدي قبول  قزوین      
409 200917 علی ورمقانی قبول قزوین      
410 103346 مرتضی وصالی بخشایشی قبول  قزوین      
411 200202 هادی  ابراهیمی قبول ماهان      
412 103619 رضا ابراهیمی ارجمندی قبول ماهان      
413 200678 حسين اسلامي قبول ماهان      
414 200803 محسن  اکبری میل سفیدی قبول ماهان      
415 200001 علی الله توکلی قبول ماهان      
416 104312 ابراهیم الهی پور قبول ماهان      
417 200201 نادر امیری قبولی مشروط ماهان      
418 200681 عباس اميري قبول ماهان      
419 104756 فرزاد آرمات قبول ماهان      
420 104759 هادی آكياد قبول ماهان      
421 200749 محمد آزاد قبول ماهان      
422 104465 رضا  آشور قبولی مشروط ماهان      
423 103201 هادی بامری قبول ماهان      
424 104968 سهراب  بامری قبول ماهان      
425 10271 محمد  برماس قبولی مشروط ماهان      
426 104032 عباس بژند قبولی مشروط ماهان      
427 103842 حسین بهبودی قبولی مشروط ماهان      
428 104043 حمیدرضا بهزادی قبولی مشروط ماهان      
429 103600 ابراهیم  بهشتی نژاد قبول ماهان      
430 104614 محمد علی  پوراباذری قبول ماهان      
431 104054 اکبر  جرجندی قبولی مشروط ماهان      
432 104311 میلاد جهانشاهی جنت ابادی قبول ماهان      
433 104053 مجتبی  خاور قبولی مشروط ماهان      
434 103605 جلال دهقانی قبول ماهان      
435 200689 سلمان رازنهان قبول ماهان      
436 103615 سجاد  رحیمی شهواری قبول ماهان      
437 104056 مهدی  زمان خانی قبولی مشروط ماهان      
438 104958 فرامرز زمانی قبول ماهان      
439 200782 روح الله زندی گوهرریزی قبول ماهان      
440 104747 مجید سابکی قبول ماهان      
441 103020 محمدعلی سالاری فرد قبول ماهان      
442 103838 اسماعيل سعید ذخیره ماهان      
443 200694 محمد صالح سلیمانی فر قبول ماهان      
444 101002 جمشید سهرابی قبول ماهان      
445 102818 سجاد سیستانی پور قبولی مشروط ماهان      
446 200819 حسین شاکری قبولی مشروط ماهان      
447 104194 مقداد  شبرنگ زاده قبول ماهان      
448 200008 حميدرضا شجاعی باغینی قبول ماهان      
449 200698 مظفر عبدالهی قبول ماهان      
450 103634 هادی  عرب قبول ماهان      
451 104277 میثم عزیزی قبول ماهان      
452 104758 روح اله غفوری عباسی قبول ماهان      
453 104732 حجت غلامشاهي قبول ماهان      
454 104944 محمد رضا کدخدا رشید آبادی قبول ماهان      
455 104946 جواد کدخدا فتح آبادی قبول ماهان      
456 122401 یاسر کدخدائی قبولی مشروط ماهان      
457 200701 علی  کریمی قبول ماهان      
458 200051 محمدرضا کریمیان قبول ماهان      
459 200010 محمد حسن گواشی قبول ماهان      
460 104647 رسول مجید قبول ماهان      
461 104394 حسن محمدشفیع زاده قبول ماهان      
462 200703 محسن محمدی قبول ماهان      
463 102143 محسن محمدی قبول ماهان      
464 200196 سید مهدی محمدی قبول ماهان      
465 104754 محمد محمودی قبولی مشروط ماهان      
466 103015 علی مرادی پور قبول ماهان      
467 200704 مسعود مستی چراغ اباد قبول ماهان      
468 200707 رضا مشایخی قبول ماهان      
469 104336 روح الله  مکثایی ذخیره ماهان      
470 200708 سید مظفر موسوی قبول ماهان      
471 200519 عیسی میرخانی قبولی مشروط ماهان      
472 104948 رضا همت زاده قبول ماهان      
473 200012 رضا یحیایی سربنانی قبول ماهان      

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما      |         درباره ما
 
پاسخ به پیامهای ارسالی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ می باشد.

enlightenedبازگشت به ابتدای صفحه سایت